متیو آلدریچ

متیو آلدریچ

متیو آلدریچ بیش از 15 سال است که در صنعت بهداشت تدریس و کار می کند. یک سیگاری سابق، موفقیت او در ترک سیگار و ماندن در این راه، گواهی بر تعهد او به سلامت، تناسب اندام و موفقیت شخصی است.

کتاب های متیو آلدریچ

خودآموز ترک سیگار