افشین رباطی

افشین رباطی

دکتر افشین رباطی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای مدرک تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی در مقطع دکترا تخصصی از دانشگاه لیل فرانسه.

کتاب های افشین رباطی