هتر جیمز

هتر جیمز

هتر جيمز روزنامه نگار و نویسنده ای است که تعدادی از روزنامه ها و مجلات ملی مقاله ارائه کرده است. او در جنوب انگلستان زندگی می‌کند.

کتاب های هتر جیمز