شری وان دیجک

شری وان دیجک

شری ون دایک، MSW، یک روان درمانگر و متخصص مشهور رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) است. او نویسنده چندین کتاب، از جمله آرام کردن طوفان عاطفی، اجازه نده احساساتت زندگیت را برای نوجوانان اداره کنند، و کتاب کار خودآزاری برای نوجوانان است.

کتاب های شری وان دیجک