انور عباس مجید

انور عباس مجید

دکتر انور عباس مجید متولد ۱۳۵۵ خورشیدی در بغداد ، تحصیلات خود را از کارشناسی تا دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بغداد به پایان رساند.پژوهش های وی اغلب در زمینه واژگان فارسی در متون عربی است که تا به حال مقالات متعددی در این زمینه از ایشان چاپ شده است. ایشان اکنون در سمت دانشیاری دانشگاه بغداد مشغول به تحصیل است.

کتاب های انور عباس مجید