محرم رضایتی

محرم رضایتی

دکتر محرم رضایتی در سال ۱۳۴۰ در دهستان دینا چال رضوان شهر به دنیا آمد . وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خویش و تحصیلات متوسطه را در رضوان شهر به پایان رساند .
او دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی است و از دانشگاه گیلان کارشناسی ، از دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد و از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ دکتری دریافت کرده است .
دکتر رضایتی پژوهش را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرد مقالات وی در نشریات زبان شناسی ، گویش شناسی و نشریه ی دانشکده ی ادبیات مشهد به چاپ رسیده است کتاب تحقیق در رساله ی قشیریه از آثار اوست .

کتاب های محرم رضایتی