اندرو توماس

اندرو توماس

اندرو توماس در ساختمان جیمز کلرک ماکسول در دانشگاه ادینبورگ در رشته فیزیک تحصیل کرد و در سال 1992 دکترای خود را از دانشگاه سوانسی دریافت کرد.

کتاب های اندرو توماس

چرا سه بعد؟


معادله جهان