جیوتی نیکونج پارخ

جیوتی نیکونج پارخ

جیوتی نیکونج پارخ یک چهره شناخته شده در زمینه آشپزی گیاهی است. او از سال 1969 آشپزی گیاهی هندی و بین المللی را همراه با هنر حکاکی میوه و سبزیجات به تعداد زیادی از دانش آموزان آموزش می دهد.

کتاب های جیوتی نیکونج پارخ