لیندا ال چمبرلین

لیندا ال چمبرلین

لیندا ال چمبرلین، روانشناس، روانشناس دارای مجوز در بخش خصوصی و استاد خدمات انسانی در کالج ایالتی پاسکو-هرناندو در نیو پورت ریچی، فلوریدا است.

کتاب های لیندا ال چمبرلین

تمرین ورزی در روان درمانی