فرشاد نجفی پور

فرشاد نجفی پور

دکتر فرشاد نجفی پور در سال ۱۳۴۵ در تهران  به دنیا آمد و پرورش یافت. دارای بیش از ۸۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله معتبر؛ و بیش از ۲۰ سال سابقه مشاوره خانواده (ارتباطی و جنسی) می باشد.

کتاب های فرشاد نجفی پور

مدیر عامل


رازهای اتاق مشاوره


تعبیر خواب


رازهای یک روانشناس


روانشناسی ورزشی به زبان ساده


از ناتوانی جنسی تا لذت جنسی


روانکاوی زندگی بهتر


همه چیز داشتن