اسکات شین

اسکات شین

اسکات اندرو شین (زاده 14 آوریل 1964) استاد A. Malachi Mixon III در مطالعات کارآفرینی و استاد اقتصاد در دانشگاه کیس وسترن رزرو است. او بیش از شصت مقاله دانشگاهی در مورد کارآفرینی، و همچنین نگارش یا ویرایش ده کتاب در این زمینه نوشته است. تحقیقات او بر بسیاری از جنبه‌های کارآفرینی، از جمله کارآفرینی فناوری و مالی مخاطره‌آمیز، و همچنین استفاده از مطالعات دوقلو برای کشف اساس ژنتیکی رفتارهای کارآفرینانه متمرکز شده است.

کتاب های اسکات شین

آیا کارآفرینی مرده است؟