ابراهیم اسدی گنگرج

ابراهیم اسدی گنگرج

 ابراهیم اسدی گنگرج متولد 1362 ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. او دارای مدرک كارشناسي مهندسي صنايع-توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان 1384 ، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس1387 و دكتري تخصصي مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس 1392است.

کتاب های ابراهیم اسدی گنگرج

تحقیق در عملیات 2