جونی سنسل

جونی سنسل

جونی سنسل نویسنده بیش از دوازده عنوان غیرداستانی برای بزرگسالان و پنج رمان برای خوانندگان جوان، از جمله منتخبی از انجمن صنفی کتابخانه های جوان است.

کتاب های جونی سنسل

هیولای زباله