فرانتس هوکامپ

فرانتس هوکامپ

فرانتس هوکامپ (زاده ۶ سپتامبر ۱۹۷۳، آلمان) رئیس دانشکده بازرگانی IESE است و از سال ۲۰۱۶ این سمت را بر عهده دارد.او همچنین محقق مدیریت بازرگانی و استاد علوم تصمیم گیری مدیریتی در مدرسه بازرگانی IESE، دانشگاه ناوارا است.

کتاب های فرانتس هوکامپ