کیت راورث

کیت راورث

کیت راورث (متولد 13 دسامبر 1970) یک اقتصاددان انگلیسی است. او برای "اقتصاد دونات" شناخته شده است، که او آن را به عنوان یک مدل اقتصادی می داند که بین نیازهای ضروری انسان و مرزهای سیاره ای تعادل برقرار می کند. او دانشیار ارشد مؤسسه تغییرات محیطی دانشگاه آکسفورد و استاد دانشگاه علوم کاربردی آمستردام است. 

کتاب های کیت راورث

اقتصاد دونات