جان جول

جان جول

جان آرتور جول، مدرس و شیمیدان بریتانیایی است. او مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود از در دانشگاه منچستر گرفته و دکترای دیگر خود را (با جورج اسمیت) در سال 1961 دریافت کرد. سپس فوق دکترا را با پروفسور ریچارد کی هیل در دانشگاه پرینستون و پروفسور کارل جراسی در استنفورد اخذ کرد. در سال 1963 او به هیات علمی گروه شیمی در دانشگاه منچستر پیوست.

کتاب های جان جول