گوچیانگ لی

گوچیانگ لی

پروفسور لی در سال 1988 دکترای خود را در رشته مهندسی سازه در دانشگاه تونگجی دریافت کرد. در همان سال به عنوان مدرس مهندسی سازه در دانشگاه شروع به کار کرد و طی شش سال بعد به سمت دانشیار و سپس پروفسور در سال 1994 رسید. علایق تحقیقاتی او عمدتاً در رفتار و طراحی ساختمان های فولادی چند طبقه، مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش و شناسایی دینامیکی سازه ها نهفته است. او یکی از اعضای فعال هیئت تحریریه پنج مجله بین المللی است که زمینه های تحقیقاتی در سازه های فولادی و کامپوزیتی، مهندسی سازه و مصالح، مهندسی سازه محاسباتی و ساخت و ساز فولادی پیشرفته را پوشش می دهند. او نویسنده چهار کتاب به زبان چینی و بیش از هشتاد مقاله تحقیقاتی است.

کتاب های گوچیانگ لی