دانلسون آر.فورسایت

دانلسون آر.فورسایت

جان دانلسون راس فورسیث (زاده ۱۹۵۳) یک روانشناس اجتماعی آمریکایی است.
فورسایت در دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته جامعه شناسی و روانشناسی تحصیل کرد و ادامه تحصیل در روانشناسی را در دانشگاه فلوریدا دنبال کرد و در آنجا مدرک کارشناسی ارشد هنر و دکترا گرفت.[1] فورسایت کار تدریس خود را به عنوان استادیار در دانشگاه ویرجینیا کامنولث در سال 1978 آغاز کرد. او در سال 1983 به سمت دانشیار ارتقا یافت و در سال 1989 به عنوان استاد تمام رسید.
در سال 2005، فورسایت به عنوان کرسی سرهنگ لئو کی و گیلی تورنس در رهبری اخلاقی در دانشکده مطالعات رهبری جپسون به دانشکده دانشگاه ریچموند پیوست. فورسایت در سال 2008 به عضویت انجمن روانشناسی آمریکا انتخاب شد و در همان سال به عنوان رئیس انجمن روانشناسی گروهی و روان درمانی گروهی خدمت کرد.

کتاب های دانلسون آر.فورسایت

پویایی گروه