بی مارجوری ویلسون

بی مارجوری ویلسون

مارجوری ویلسون (همچنین با نام B. Marjorie Wilson) (متولد 1951) یک زمین شناس و سنگ شناس انگلیسی است که به دلیل کار سازنده خود در مورد منشاء سنگ های آذرین شناخته شده است. مهمترین کتاب او پتروژنز آذرین: رویکرد زمین ساختی جهانی است که در سال 1989 منتشر شد. این کتاب در سال 2007 تجدید چاپ شد.

کتاب های بی مارجوری ویلسون

پتروژنز آذرین