کمپیون کوئین

کمپیون کوئین

دارای گواهی هیئت مدیره در پزشکی داخلی، اورژانس و طب سالمندان است. او یک پزشک مجرب و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مراقبت های بهداشتی است. او در لانگ آیلند، نیویورک زندگی و کار می کند.

کتاب های کمپیون کوئین

100 پرسش و پاسخ دربارۀ اتیسم