راماچاندران

راماچاندران

ویلایانور سابرامانیان راماچاندران متولد 10 آگوست 1951 یک متخصص مغز و اعصاب هندی-آمریکایی است. راماچاندران به دلیل آزمایشات گسترده و نظریه های خود در زمینه عصب شناسی رفتاری از جمله اختراع جعبه آینه شناخته شده است. او یک استاد برجسته در گروه روانشناسی UCSD است ، جایی که او مدیر مرکز مغز و شناخت است. او پس از کسب مدرک پزشکی در هند ، علوم اعصاب تجربی را در کمبریج تحصیل کرد و دکترای خود را در آنجا به دست آورد. بیشتر تحقیقات وی در زمینه های عصب شناسی رفتاری و روانشناسی فیزیکی بینایی بوده است. راماچاندران پس از کارهای اولیه در مورد بینایی انسان ، به جنبه های وسیع تری از عصب شناسی از جمله اندام های فانتوم و درد فانتومی روی آورد.

کتاب های راماچاندران

مغز افشاگر


مغز سخن چین