قاضی عضدالدین ایجی

قاضی عضدالدین ایجی

عضدالدین ایجی عبدالرحمان بن احمد، معروف به قاضی عضدالدین ایجی، دانشمند ایرانی، زاده روستای ایج در استان فارس شهر ایج امروزی واقف بر حکمت و علم کلام و اخلاق و مذهب در سده هشتم بود که در سال ۷۵۶ هجری درگذشت. کتاب المواقف او از مفصل‌ترین و رایج‌ترین کتب کلامی اهل سنت به‌شمار می‌آید. بر این کتاب چندین شرح نگاشته شده‌است، که مهم‌ترین شان به قلم میرسیدشریف جرجانی است.

کتاب های قاضی عضدالدین ایجی

شرح المواقف (جلد اول)