قاضی عضدالدین ایجی

قاضی عضدالدین ایجی

عضدالدین ایجی عبدالرحمان بن احمد، معروف به قاضی عضدالدین ایجی، دانشمند ایرانی، زاده روستای ایج در استان فارس شهر ایج امروزی واقف بر حکمت و علم کلام و اخلاق و مذهب در سده هشتم بود که در سال ۷۵۶ هجری درگذشت. کتاب المواقف او از مفصل‌ترین و رایج‌ترین کتب کلامی اهل سنت به‌شمار می‌آید. بر این کتاب چندین شرح نگاشته شده‌است، که مهم‌ترین شان به قلم میرسیدشریف جرجانی است.

کتاب های قاضی عضدالدین ایجی