جولی پوزیتی

جولی پوزیتی

جولی پوستتی یک روزنامه نگار و دانشگاهی استرالیایی است که در سطح بین المللی منتشر شده است. در سال 2018 او به عنوان پژوهشگر ارشد موسسه رویترز برای مطالعه روزنامه نگاری در دانشگاه آکسفورد (بریتانیا) منصوب شد. در آنجا، او پروژه جدید نوآوری روزنامه نگاری RISJ را رهبری می کند. پوزیتی نویسنده مطالعه جهانی برجسته یونسکو با عنوان «حفاظت از منابع روزنامه نگاری در عصر دیجیتال» (2017) است که به بررسی فرسایش کنوانسیون های حفاظت از منابع روزنامه نگاری ضروری برای روزنامه نگاری تحقیقی در زمینه فراگیری امنیت ملی و گسترش شبکه های نظارتی می پردازد. او برنده جوایز حرفه ای متعدد (از جمله جایزه حقوق بشر استرالیا در سال 1996 برای رادیو برای پوشش امور اجتماعی برای شرکت پخش استرالیا و جایزه طلایی در جشنواره رادیو نیویورک در سال 2017) و افتخارات آموزشی و پژوهشی روزنامه نگاری (از جمله یک جایزه ملی) شده است.

کتاب های جولی پوزیتی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !