لئو تیمرز

لئو تیمرز

لئو تیمرز در سال 1970 در بلژیک به دنیا آمد. او که در زمینه طراحی گرافیک آموزش دیده، برای مجلات و مقالات بلژیکی تصویرگری می کند و همچنین به تصویرگری کتاب های مصور می پردازد.

کتاب های لئو تیمرز

در جستجوی اژدها