آرویند ساتهی

آرویند ساتهی

دکتر آرویند ساتی معمار اصلی بخش ارتباطات در سراسر جهان برای تیم دستور کار اطلاعات در IBM است. او دکترای مدیریت بازرگانی را از دانشگاه کارنگی ملون دریافت کرد و نویسنده کتاب تحلیل تجربه مشتری است. او در انگلوود، کلرادو زندگی می کند.

کتاب های آرویند ساتهی

تجزیه و تحلیل کلان داده ها