بت تراوتمن

بت تراوتمن

بت تراوتمن، دکترا، استاد بالینی روانپزشکی در کالج پزشکی دانشگاه آیووا کارور است. تدریس، تحقیق و کار بالینی او برای بیش از 30 سال بر بهبود تعاملات والدین و فرزند متمرکز بوده است. او از زمان تحصیلات تکمیلی در بیش از یک اردوی نظری قدم برداشته است و تحقیقاتی را در مورد خودکارآمدی والدین، خلق و خو و تئوری دلبستگی انجام داده است و درمان تعامل والد-کودک (PCIT) را که یک مدل رفتاری برای بهبود فرزندپروری است، منتشر کرده است. او دارای مدرک کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کریتون، اوماها، NE کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آیووا، شهر آیووا، IA و دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه آیووا، شهر آیووا، IA است.

کتاب های بت تراوتمن