کوین مک نامارا

کوین مک نامارا

کوین آر. مک نامارا، پروفسور ادبیات در دانشگاه هیوستون-کلیر لیک، ویراستار کمبریج رفیق شهر در ادبیات (2014) و همراه کمبریج برای ادبیات لس آنجلس (2010) و نویسنده افعال شهری است: هنرها و گفتمان های شهرهای آمریکا (1996).

کتاب های کوین مک نامارا

شهر در ادبیات