روبرت رز

روبرت رز

رابرت رز یک مشاور، نویسنده پرفروش، سخنران اصلی و یکی از شناخته شده ترین کارشناسان جهان در استراتژی و بازاریابی محتوای دیجیتال است. رابرت نویسنده سه کتاب پرفروش شامل بازاریابی کشتار (مک گرو هیل، 2017)، تجربیات: دوره هفتم بازاریابی (CMI، 2015)، و مدیریت بازاریابی محتوا، (CMI، 2011) است.

کتاب های روبرت رز

مرگ بازاریابی