لون سافکو

لون سافکو

لون سافکو نویسنده، سخنران، مربی و استراتژیست رسانه های اجتماعی است. با بیش از 25 سال تجربه، لون با 1000 شرکت Fortune در سراسر ایالات متحده همکاری می کند تا به آنها کمک کند تا استراتژی های بازاریابی موثر در رسانه های اجتماعی را توسعه دهند. کتابهای گوگل

کتاب های لون سافکو