پتریک وودز

پتریک وودز

پتریک وودز (Patrick Woods) نویسنده و شمشیربازی است که در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا زندگی می کند. او بنیانگذار شرکت مشاوره ارتباط با توسعه دهندگان DeveloperMode و بنیانگذار و مدیر عامل Orbit است که بستری برای ایجاد و مدیریت روابط توسعه دهندگان است.

کتاب های پتریک وودز