هادی بابایی فلاح

هادی بابایی فلاح

دکتر هادی بابایی فلاح متولد سال 1362، دانش آموخته دکتری رشته هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.

کتاب های هادی بابایی فلاح