مایکل کرول

مایکل کرول

مایکل دبلیو کارول یک هنرمند نجومی و نویسنده علم است. هنر او در مجلاتی مانند تایم، نشنال جئوگرافیک و نجوم منتشر شده است و در ایستگاه فضایی روسیه میر و فرودگر مریخ فینیکس ناسا پرواز کرده است. او همچنین یکی از اعضای موسس انجمن بین المللی هنرمندان نجومی است.

کتاب های مایکل کرول

جنوبگان