جا یون لی

جا یون لی

جا یون لی یک تصویرگر کره ای است که آثار هنری زیبا و بازآفرینی خلاقانه ادبیات کلاسیک در تعدادی از کتاب های رنگ آمیزی مبتنی بر ادبیات از جمله آلیس در سرزمین عجایب، دیو و دلبر، و... از کارهای اوست.

کتاب های جا یون لی

آنی شرلی در گرین گیبلز