مرضیه گلابگیر اصفهانی

مرضیه گلابگیر اصفهانی

مرضیه گلابگیر اصفهانی، متولد سال 1352 است. وی، تنها فرزند خانواده ی اصفهانی است که برخلاف میل و ذوق باطنی به ادبیات، تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته ی زیست شناسی به پایان برد. عشق به هنر و ادبیات، وی را وادار کرد که هم زمان با تحصیل در دانشگاه، به آموختن نقاشی روی بیاورد. اکنون، چند سال است که شغل اصلی اش، آموزش نقاشی و داستان نویسی است. تاکنون، آثار دیگری نیز از وی به چاپ رسیده است: «آدام» یکی از داستان های مجموعه ی یوسف است که مجموعه ی برگزیده ی اولین مسابقه ی سراسری دفاع مقدس است. رمان «آن قدر که نخواهم رئیس جمهور شوم» نیز مسائل حاشیه ای جنگ و انقلاب را دست مایه ی اصلی کار قرار داده و موضوع های مربوط به زنان نیز، محور دیگر این اثر است. مجموعه ی داستان «نقش خورشید»؛ داستان «دهان کاملاً باز»؛ داستان های فارسی مربوط به قرن چهارده؛ داستان کودک با نام «مداد سیاه»؛ مجموعه داستان نویسندگان اصفهانی در کتابی با نام «باران خاکی مانده روی کاشی آبی نشست»؛ مجموعه چهارجلدی کتاب کودک «اشی»؛ و داستان بلند «دنیا 67» که آخرین اثر منتشر شده از وی است.

کتاب های مرضیه گلابگیر اصفهانی

روزی که یک ساله شدم


روزی که خودم را پیدا کردم


روزی که به دنیای شما آمدم