واسیل وای. ناتیشین

واسیل وای. ناتیشین

دکتر Vasil Y. Hnatyshin دانشیار دپارتمان علوم کامپیوتر در دانشگاه روآن است که با موفقیت نرم افزار OPNET را در دوره هایی مانند ارتباطات داده و شبکه های کامپیوتری و فناوری های TCP/IP و اینترنت ادغام کرده است. علایق تحقیقاتی او شامل QoS در اینترنت، شبکه‌های TCP/IP، مسیریابی به کمک مکان در شبکه‌های موقت موبایل، امنیت شبکه، ارتباطات بی‌سیم و شبیه‌سازی و مدل‌سازی شبکه است.

کتاب های واسیل وای. ناتیشین

راهنمای کاربردی کاربری Opnet