دیوید ای. وینتر

دیوید ای. وینتر

دیوید ای وینتر  استاد ممتاز دانشگاه واترلو است. او یکی از اعضای موسس انجمن بیومکانیک کانادا و اولین برنده جایزه شغلی آن بود. او بعداً مدال مایبریج انجمن بین‌المللی بیومکانیک (ISB) و جایزه یک عمر دستاورد انجمن تحلیل حرکت و راه رفتن را دریافت کرد. قبل از اینکه دانشگاهی شود، او به عنوان افسر برق با نیروی دریایی سلطنتی کانادا در HMCS Nootka از سال 1952 تا 1958 خدمت کرد. او خدمت خود را در درجه ستوان فرمانده به پایان رساند. در دسامبر 2011، ISB جایزه ای را برای تشویق جوانان به ادامه فعالیت در تحقیقات بیومکانیک به نام "جایزه محقق جوان دیوید وینتر" نامگذاری کرد. او دارای مدرک کارشناسی، مهندسی برق، دانشگاه کوئینز، 1953 ، کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه کوئینز، 1961 ، دکتری، فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه دالاهو، 1967 است.

کتاب های دیوید ای. وینتر