کارول برگر

کارول برگر

کارول برگر، یک ماساژدرمانگر و مربی زندگی، فلسفه هوئوپونوپونو در هاوایی، جایی که چهار سال در آنجا زندگی کرد، می باشد. او چندین کتاب در این زمینه نوشته است.

کتاب های کارول برگر

اسرار هواوپونوپونو