بروس بارتلت

بروس بارتلت

بروس بارتلت مورخ سیاستمدار و نویسنده آمریکایی است. او در یازدهم اکتبر ۱۹۵۱ متولد شد و در دوران ریاست جمهوری ریگان و بوش به عنوان مشاور سیاست داخلی و خزانه‌دار فعالیت کرد. بارتلت در دانشگاه جورج تاون در رشته تاریخ دیپلماتیک تحصیل کرده است و در حال حاضر عضو انجمن اقتصادی آمریکا و کمیته تحقیقات و تحقیقات پولی است.

کتاب های بروس بارتلت

حقیقت مهم است