جمال اکرمی

جمال اکرمی

من جمال اکرمی سال ۱۳۳۶ در سمنان به دنیا آمدم. کودکی‌هایم درکتابخانه کانون پرورش سمنان گذشت. سال ۱۳۵۵ به دانشگاه تهران رفتم و به تحصیل دررشته نقشه برداری و زبان فرانسه پرداختم. درسال ۱۳۵۶ به عنوان مربی نقاشی کانون پرورش در استان‌های گیلان و اصفهان مشغول کارشدم. پس از انقلاب در مجله کیهان بچه‌ها و سپس به عنوان معلم هنر در مدارس تهران کار کردم.
در سال ۱۳۶۸ مجله کوشش را در کانون پرورش به راه انداختم و نخستین کتابم در همین سال به چاپ رسید. سال‌ها به عنوان مدرس هنر به مربیان نقاشی کانون پرورش مشغول به کار بودم و همزمان کار نوشتن را جدی گرفتم. جایزه کتاب سال رشد، کتاب سال کانون پرورش، جایزه پرنده آبی و کتاب سال شهید غنی پوراز جمله جوایز من است.

کتاب های جمال اکرمی

غول غولک مراقبت می کند


غول غولک بهانه می گیرد


غول غولک تشویق می شود


ماجراهای امیل 3


آقای ماجیکا 14


سامی و مرد فضایی


مگ آتش پاره


لوتای آتش پاره 2


لوتای آتش پاره 1


قشنگه دنیا با سبزه و گل


ملکه ی سیاه پوش


امیل و موش خرمای آب زیرکاه


برادران شیردل


آقای ماجیکا 13


آقای ماجیکا 11


فرار بزرگ امیل


دلخوشی های دهکده من