جوزف اف هر

جوزف اف هر

هیر دارای مدرک لیسانس در اقتصاد، مدرک کارشناسی ارشد در بازاریابی و دکترای بازاریابی است که همه از دانشگاه فلوریدا هستند. او همچنین به عنوان مشاور بازاریابی برای مشاغل در صنایع مختلف از مواد غذایی و خرده فروشی گرفته تا خدمات مالی، مراقبت های بهداشتی، الکترونیک و وزارتخانه های کشاورزی و کشور ایالات متحده خدمت می کند.

کتاب های جوزف اف هر

اصول بازاریابی