مریم کوچکی

مریم کوچکی

مریم کوچکی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۵۴ است.او کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد و با کتاب ماه کودک و نوجوان، کیهان بچه‌ها، دوچرخه، یکی بود یکی نبود، سلام بچه‌ها همکاری می کند.

کتاب های مریم کوچکی

سنگ شانس شیر نشان