کاترین اچ زاکرت

کاترین اچ زاکرت

کاترین اچ. زاکرت، استاد بازنشسته علوم سیاسی نانسی آر. دروکس در دانشگاه نوتردام است. او سردبیر نشریه بررسی سیاست از سال 2004 تا 2018 و استاد مدعو، دانشکده اندیشه و رهبری مدنی و اقتصادی ASU در سال 2019 بود.

کتاب های کاترین اچ زاکرت

افلاطون های پست مدرن