امی آشمور

امی آشمور

امی اشمور دارای مدرک دکترای حرکت شناسی از دانشگاه تگزاس در آستین و کارشناسی ارشد علوم ورزشی از دانشگاه ایالتی فلوریدا است.

کتاب های امی آشمور

زمان بندی تمرین های مقاومتی