آوری فایگن بوم

آوری فایگن بوم

آوری فایگن بوم پژوهشگر پیشگام در قلمرو آمادگی جوانان سال‌ها تجربه کار با کودکان و نوجوانان را در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه کار با وزنه دارد و در دانشگاه ماساچوست، فعالیت‌های پژوهشی گسترده در حوزة عملکردی آمادگی (بدنی) جوانان او را از سایرین متمایز می‌کند. عنوان عضو هیأت تحریریه ژورنال‌های « قدرت و بدنسازی»، «پژوهش‌های قدرتی و بدنسازی» و «بهداشت و آمادگی ACSM» وی را به متخصصی کارآمد و سرشناس، سخنرانی ورزیده و پژوهشگری نخبه بدل کرد که از سوی فدراسیون وزنه برداری ایالات متحده، ACSM وNSCA بارها تشویق شده است.

کتاب های آوری فایگن بوم

قدرت و توان در ورزشکاران جوان