ایمی راموس

ایمی راموس

ایمی راموس(AMY RAMOS)نام نویسنده کتاب پرفروش کتاب آشپزی کامل کتوژنیک برای مبتدیان و کتاب آشپزی آسان کتوژنیک رژیم غذایی آهسته (Rockridge Press) است. امی که بیش از 25 سال سرآشپز حرفه ای است، مدافع پرشور رژیم کتوژنیک و مزایای سلامتی سبک زندگی کم کربوهیدرات است. زمینه های تخصص او شامل توسعه دستور العمل، سلامتی جامع و رژیم های غذایی محدود از نظر پزشکی است.

کتاب های ایمی راموس

مبانی رژیم کتوژنیک