آتاناسیوس ترزیس

آتاناسیوس ترزیس

من 13 سال تا 29 سالگی در سطح حرفه ای بازی کردم. از آن زمان به بعد مربی و نویسنده فوتبال بوده ام. من به عنوان سرمربی یا کمک مربی در چندین تیم در یونان و همچنین مدیر فنی در آکادمی های حرفه ای فوتبال کار کردم.

کتاب های آتاناسیوس ترزیس