لاورنس دی فردندال

لاورنس دی فردندال

لارنس دین فردندال استاد گروه مدیریت دانشگاه کلمسن است. او تحقیقات گسترده ای در زمینه مدیریت عملیات، سیستم های مدیریت کیفیت و سیستم های مراقبت بهداشتی انجام داده است. علایق علمی او شامل برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی، اجرای بهبود کیفیت و استفاده از فناوری برای بهبود کیفیت و جریان فرآیند در بخش های بالینی و غیر بالینی است.

کتاب های لاورنس دی فردندال