لسزک موسکیکی

لسزک موسکیکی

دکتر لسزک موسکیکی (1949) در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه کشاورزی لوبلین، لهستان تحصیل کرد و در سال 1973 فارغ التحصیل شد. وی مدرک دکترای خود را در سال 1356 و گرفت در سال 1362 در همان موسسه موفق به اخذ مدرک پزشکی شد. پس از فلوشیپ فوق دکترا در دانشگاه واگنینگن و دانشگاه علوم زیستی گرونینگن هلند، از سال 1994 به سمت پروفسور - رئیس مهندسی فرآیندهای غذایی دست یافت.

کتاب های لسزک موسکیکی

روشهای پخت اکستروژن