هرمزدیار کیان مهر

هرمزدیار کیان مهر

دکتر هرمزدیار کیان‌مهر زاده‌ی  تیرماه 1311 خورشیدی در کرمان و دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی زیست‌شناسی و بازنشسته هیات علمی دانشگاه است. وی دوران جوانی و تحصیل را در تهران گذرانده و از دانشگاه پهلوی شیراز در رشته‌ی زیست‌شناسی فارغ‌التحصیل شده و سال 1335 خورشیدی برای ادامه‌ی تحصیل به آمریکا رفته است. وی برای گذراندن دوره‌‌ی تخصصی علوم گیاهی در دپارتمان بیولوژی دانشگاه شفیلد، به همراه خانواده چهار سال زندگی در انگلستان را تجربه کرده و جهت گذراندن فرصت مطالعاتی و تحقیق در دانشگاه مگیل، یک سال به کانادا رفته است. دکتر کیان‌مهر از سال 1345 خورشیدی با تدریس در دانشگاه شیراز ( دانشگاه پهلوی آن زمان) هموند هیات علمی دانشکده‌ی علوم پایه در بخش زیست‌شناسی شد. وی سال 1381 پس از 33 سال تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد نمونه و چهره‌ی مانگار مفاخر علمی و با مرتبه‌ی استاد کامل بازنشسته‌ی هیات علمی شده است. 

کتاب های هرمزدیار کیان مهر

بیولوژی جلبکها