دبی فرانک

دبی فرانک

دبی فرانک یک استاد اخترشناس مشهور جهانی است که دهه ها تجربه در ارائه خدمات درمانی به مشتریان شخصی، افراد مشهور، مدیران عامل و افراد سلطنتی دارد (او از سال 1989 به بعد ستاره شناس شخصی پرنسس دایانا بود).

کتاب های دبی فرانک